อิตาลี สวิส(จุงเฟรา) ฝรั่งเศส TGV 9 วัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,900
รหัสทัวร์ WCTQR0109F
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม  เขตเมืองเก่า
  • น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน   สะพานถอนลมหายใจ
  • จัตุรัสซานมาโค    วิหารเซ็นต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า
  • หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน –นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
  • ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี – Eiger – THE V-CABLEWAY
  • รถไฟด่วน TGV – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2 โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปิซ่า GALILEI HOTEL Pisa หรือที่พักระดับใกล้เคียง
3 ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส – สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือที่พักระดับใกล้เคียง
4 เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง
5 อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง Ibis Gare Hotel Dijon หรือที่พักระดับใกล้เคียง
6 ดีจอง – รถไฟด่วน TGV - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือที่พักระดับใกล้เคียง
7 ปารีส – เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ – City Tour - ขึ้นหอไอเฟล - ย่านมองมาร์ต Holiday Inn Paris - Versailles – Bougival หรือที่พักระดับใกล้เคียง
8 ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ
9 กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18 – 26 มิ.ย. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
09 – 17 ก.ค. 65 89,900 14,000 จอง
จอง
23 – 31 ก.ค. 65 89,900 14,000 จอง
จอง
06 – 14 ส.ค. 65 89,900 14,000 จอง
จอง
10 - 18 ก.ย. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
24ก.ย.-01ต.ค. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
08 – 16 ต.ค. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
22 – 30 ต.ค. 65 79,900 13,998 จอง
จอง
05 – 13 พ.ย. 65 79,900 14,000 จอง
จอง
19 – 27 พ.ย. 65 TK* 79,900 14,000 จอง
จอง
03 – 11 ธ.ค. 65 TK* 85,900 14,000 จอง
จอง
23 – 31 ม.ค. 66 79,900 14,000 จอง
จอง
11 – 19 ก.พ. 66 79,900 14,000 จอง
จอง
18 – 26 ก.พ. 66 79,900 14,000 จอง
จอง
11 – 19 มี.ค. 66 79,900 14,000 จอง
จอง
18 – 26 มี.ค. 66 79,900 14,000 จอง
จอง
25มี.ค.-01เม.ย. 66 79,900 14,000 จอง
จอง