อิตาลี-ซานมารีโน-ออสเตรีย-เยอรมนี 10วัน 7คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 129,999
รหัสทัวร์ KEU051011-QR
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 10 วัน 7 คืน
ประเทศ อิตาลี ออสเตรีย เยอรมัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์(St. Peter Basilica) มหาวิหารศักดิ์สิทธิ์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป
  • น้ำพุเทรวี่(Travi Fountain) ซึ่งมีรูปปั้นของเทพเจ้าเนปจูน
  • ชมมหาวิหารนักบุญฟรานซิสแห่งอัสซีซี  โบสถ์โรมันคาทอลิกคณะฟรันซิสกัน
  • นำชมป้อมปราการกูไอตา ป้อมปราการ ที่ตั้งอยู่บนยอดเขาสูงสุด


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 กรุงโรม-นครวาติกัน-มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์-โคลอสเซี่ยม-น้ำพุเทรวี่-บันไดสเปน
3 โรม-อัสซีซี-มหาวิหารนักบุญฟรานซิส-ซานมารีโน Hotel Grand San Marino หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ซานมารีโน-ป้อมกูไอตา-มหาวิหารนักบุญมารีโน-โบโลญญ่า-เวนิส Hotel Albergo Cavalletto & Doge Orseolo หรือเทียบเท่า พักในเกาะเวนิส
5 เวนิส-ทะเลสาบมิสซูรีน่า-กอร์ตีนาดัมเปซโซ-โดโลไมท์-อินส์บรุค Hotel AC Innsbruck หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 อินส์บรุค-อินส์บรุค-ฟุสเซ่น Hotel Luitpold Park, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 ฟุสเซ่น-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ซาลซ์บวร์ก Hotel Trend Europa, Salzburg หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 ซาลซ์บวร์ก-ฮัลล์สตัทท์-มิวนิค Hotel Inn Munich City Centre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
9 มิวนิค-จัตุรัสคาร์ลสปลาทซ์-สนามบินมิวนิค
10 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10-19 พฤษภาคม 65 129,999 22,900 จอง
จอง
24 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 65 129,999 22,900 จอง
จอง
07-16 มิถุนายน 65 129,999 22,900 จอง
จอง
21-30 มิถุนายน 65 129,999 22,900 จอง
จอง
12-21 กรกฎาคม 65 129,999 22,900 จอง
จอง
19-28 กรกฎาคม 65 129,999 22,900 จอง
จอง
09-18 สิงหาคม 65 129,999 22,900 จอง
จอง
16-25 สิงหาคม 65 129,999 22,900 จอง
จอง
06-15 กันยายน 65 129,999 22,900 จอง
จอง
20-29 กันยายน 65 129,999 22,900 จอง
จอง