อังกฤษ ลอนดอน ออกซ์ฟอร์ด ไบบลูรี่ 7D5N

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,990
รหัสทัวร์ ZGLHR2201BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 7 วัน 5 คืน
ประเทศ อังกฤษ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด
  • มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช
  •   หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ
  • โรงอาบน้ำโรมันโบราณ  เมืองซาลิสบัวรี่
  • อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์  จัตุรัสทราฟัลก้าร์
  • จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์
  • พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินลอนดอนฮีทโธรว์ – เมืองลอนดอน Hotel Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
2 เมืองลอนดอน – ไบเซสเตอร์วิลเลจ – เมืองออกซ์ฟอร์ด มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด – มหาวิหารไครสต์เชิร์ช Hotel Ramada Oxford หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านไบบลูรี่ – เมืองบาธ – มหาวิหารบาธ – โรงอาบน้ำโรมันโบราณ เมืองซาลิสบัวรี่ – อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮ้นจ์ Hotel Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
4 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน Hotel Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
5 เมืองลอนดอน – อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน Hotel Ibis London Wembley หรือเทียบเท่า
6 จัตุรัสทราฟัลก้าร์ – จัตุรัสรัฐสภา – พระราชวังเวสท์มินเตอร์ – พระราชวังบัคกิ้งแฮม – ปราสาทวินด์เซอร์ – สนามบินฮีทโธรว์
7 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 21 กันยายน 2565 59,990 9,000 จอง
จอง
27 ธันวาคม – 02 มกราคม 2566 69,990 16,900 จอง
จอง
29 ธันวาคม – 04 มกราคม 2566 69,990 16,900 จอง
จอง