สวิสเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,990
รหัสทัวร์ ZE2203EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิสเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • พิชิต 2 ยอดเขา นั่งรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
 • ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบเมืองมรดกโลก พักเซอร์แมท 1 คืน
 • เมืองเบิร์น  ชมบ่อหมี   ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์   ประตูเมืองโบราณ 
 • น้ำพุปีศาจกินเด็ก  หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัค
 •  ศาลาว่าการเมืองเบิร์น  สวนอังกฤษ   นาฬิกาดอกไม้   น้ำพุกลางทะเลสาบ
 •  มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์    มหาวิหารโลซานน์
 • อนุสาวรีย์ชาลี-แชปลิน   The-Fok-Alimentarium  หมู่บ้านเชเบรอส์
 • นั่งรถรางพาโนรามิคชมทิวทัศน์ไร่องุ่นริมทะเลสาบ
 • ชิมไวน์นานาชนิด  เมืองมองเทรอซ์   ปราสาทชิลยอง
 • หมู่บ้านทาซ  หมู่บ้านเซอร์แมท  นั่งรถไฟขึ้นสู่เขากอร์เนอร์แกรต
 • ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น  นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรสรถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก
 • เมืองบริก  หมู่บ้านคันเดอร์ชเตค  นั่งกระเช้าชมทะเลสาบเออชีเนิน
 • เมืองอินเทอร์ลาเก้น   หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์  นั่งรถไฟไต่เขาและเคเบิ้ลคาร์ขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา
 • ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ธารน้ำแข็ง   ยอดเขาจุงเฟรา
 • เมืองลูเซิร์น  อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล
 • เมืองซูริค  ย่านเมืองเก่าซูริค  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ
 • ถนนบานโฮฟซตราสเซอ  ถนนออกัสตินเนอร์กาส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี– สนามบินซูริค – เมืองเบิร์น – ชมบ่อหมี – เมืองเจนีวา สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ Hotel Cornavin Geneva หรือเทียบเท่า
3 เมืองโลซาน – เมืองเวเวย์ – หมู่บ้านเชเบอรซ์ – นั่งรถรางชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ ชิมไวน์นานาชนิด หมู่บ้านที่ผลิตไวน์ที่องค์กร UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลก เมืองมองเทรอซ์ Hotel Villa Toscane Montreux หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต นอนเซอร์แมท 1 คืน Hotel Derby Zermatt หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – อิสระให้ท่านเล่น Mountain Coaster – เมืองอินเทอร์ลาเก้น Hotel Crystal Interlaken หรือเทียบเท่า
6 หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Hotel Ibis Styles Lucerne หรือเทียบเท่า
7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาส Hotel Novotel Airport หรือเทียบเท่า
8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
9 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 22 พฤษภาคม 2565 89,990 15,990 จอง
จอง
11 – 19 มิถุนายน 2565 89,990 15,990 จอง
จอง
10 – 18 กรกฎาคม 2565 89,990 15,990 จอง
จอง
07 – 15 สิงหาคม 2565 89,990 15,990 จอง
จอง
10 – 18 กันยายน 2565 89,990 15,990 จอง
จอง
08 – 16 ตุลาคม 2565 89,990 15,990 จอง
จอง