สวิสเซอรแ์แลนด์ ฝรั่งเศส ซูริค ลูเซิร์น เซอร์แมท ปารีส

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,990
รหัสทัวร์ ZGZRH-2203SQ
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
  • หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม
  • ศาลาว่าการเมืองเบิร์น
  • เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท
  • ศาลาว่าการเมืองเบิร์น


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท
2 สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ โบสถ์เซนต์ปีเตอร์ – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตอนเนอร์กาส เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม ศาลาว่าการเมืองเบิร์น Hotel Best Western Bern หรือเทียบเท่า
3 หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต นอนเซอร์แมท 1 คืน Hotel Astoria Zermatt หรือเทียบเท่า
4 เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล – เมืองบาเซิล Hotel Ibis Styles Basel หรือเทียบเท่า
5 เมืองดีจอง – เมืองปารีส Hotel Mercure Paris Le Bourget หรือเทียบเท่า
6 ปลัสเดอลากงกอร์ด – ปาแลเดอชาโล – ทรอกาเดโร – ถ่ายรูปกับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ถ่ายรูปประตูชัยฝรั่งเศส – ช้อปปิ้งถนนช็องเซลิเซ่ – ช้อปปิ้งแกลลอรี่ ลาฟาแยตต์ Hotel Mercure Paris Le Bourget
7 สนามบินปารีส ชาร์ล เดอโกล – สนามบินชางงี
8 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07 – 14 กันยายน 2565 69,990 10,000 จอง
จอง
07 – 14 ธันวาคม 2565 73,990 10,000 จอง
จอง