สวิตเซอร์แลนด์ 7วัน4คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,999
รหัสทัวร์ KER110712
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สะพานไม้ชาเปล
  • เขาชิลธอร์น
  • นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส
  • ยอดเขากอร์นาแกรท


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ซูริค-ลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโต-สะพานไม้ชาเปล-อินเทอร์ลาเคน-ทะเสาบเบรียนซ์ สะพานอเซล์ทวาลด์ Hotel Krebs Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
3 อินเทอร์ลาเคน-ชเตเคิลแบร์ก-เขาชิลธอร์น-Skyline View Platform-เมอร์เรน Hotel Alpenruh, Murren
4 เมอร์เรน-เฟียช์-อเล็ตช์อารีนา-นั่งรถไฟกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส-เซอร์แมท Hotel Gornergrat Dorf, Zermatt หรือเทียบเท่า
5 เซอร์แมท-สถานีรถไฟกอร์นาแกรท-ยอดเขากอร์นาแกรท-ยอดแมทเทอร์ฮอร์น เบิร์น Hotel Ambassador, Bern หรือเทียบเท่าระดับ 4ดาว
6 เบิร์น-บ่อหมีสีน้ำตาล-ย่านเมืองเก่า-ซูริค-สนามบินซูริค
7 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
9 - 15 พ.ค. 65 89,999 จอง
จอง
23 - 29 พ.ค.65 89,999 จอง
จอง
30 พ.ค. - 5 มิ.ย.65 89,999 จอง
จอง