สวิตเซอร์แลนด์-เยอรมนี-ออสเตรีย 9วัน 6คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 105,999
รหัสทัวร์ KEU030910-OS
สายการบิน Austrian Airlines / OS
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ เยอรมัน ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านเมอร์เรน(Murren) ในตำนานที่ได้ขึ้นชื่อว่างดงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์
  • ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น(Schilthorn)
  • ถ่ายรูปกับทะเลสาบเบรียนซ์(Brienz Lake) วิวสวยอีกแห่งของประเทศสวิตเซอร์แลนด์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ซูริค-ซุก-ลูเซิร์น-ชเตเคิลแบร์ก-นั่งเคเบิ้ลคาร์-เมอร์เรน-กิมเมลวาลด์ Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
3 เมอร์เรน-ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาชิลธอร์น-ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซล์ทวาลด์-อินเทอร์ลาเคน Hotel Royal St.Georg, Interlaken หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 อินเทอร์ลาเคน-กรินเดลวัลด์-ยอดเขาจุงเฟรา-ถ้ำน้ำแข็ง-เซนต์ กัลเลน Hotel Radisson Blu หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เซนต์ กัลเลน-ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น Hotel Hirsch, Fussen หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
6 อินส์บรูกค์-หลังคาทองคำ-พิพิธภัณฑ์สวารอฟสกี วัตเตนส์-ซาลซ์บวร์ก-สวนมิราเบล-เซนต์วูฟกัง Hotel Scalaria, St.Wolfgang หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
7 เซนต์วูฟกัง-ฮัลล์สตัทท์-ลินซ์-เวียนนา-ศาลาว่าการเมือง-พระราชวังโฮฟบวร์ก-โบสถ์เซนต์สเตฟาน Hotel Mercure Wien, Vienna หรือเทียบเท่า
8 เวียนนา-พระราชวังเชินบรุนน์-ช้อปปิ้ง-(สนามบินเวียนนา)-กรุงเทพ
9 กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-09 มิถุนายน 65 105,999 20,900 105,999 จอง
จอง
13-21 กรกฎาคม 65 105,999 20,900 105,999 จอง
จอง
20-28 กรกฎาคม 65 105,999 20,900 105,999 จอง
จอง
10-18 สิงหาคม 65 109,999 20,900 109,999 จอง
จอง
14-22 กันยายน 65 105,999 20,900 105,999 จอง
จอง