สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี 7วัน 4คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,999
รหัสทัวร์ KER140711-EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านเมอเรน
  • ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซลวาลด์
  • ทะเลสาบโคโม
  • ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะเวนิส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ซูริก-เมืองลูเซิร์น-อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชาเปล-สเตเคิลเบิร์ก-หมู่บ้านเมอเรน Hotel Alpenruh, Murren หรือเทียบเท่า
3 อินเทอร์ลาเคน-ทะเลสาบเบรียนซ์-สะพานอิเซลวาลด์-ลูเซิร์น-สิงโตหินแกะสลัก-สะพานไม้ชา เปล-ลูกาโน HOTEL DE LA PAIX LUGANO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ทะเลสาบลูกาโน-ช็อปปิ้ง FOXTOWN OUTLET-ทะเลสาบโคโม-เบลลาจิโอ-เวนิส HOTEL NOVOTEL MESTRE หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เวนิส-ท่าเรือตรอนเคตโต-เกาะเวนิส-จัตุรัสซานมาร์โค-มหาวิหารซานมาร์โค พระราชวังดอจส์-สะพานทอดถอนใจ-มิลาน Hotel Holiday Inn Milan Assago ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
6 มิลาน-สนามบินมิลาน
7 กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
4-10 มิถุนายน 65 69,999 13,900 จอง
จอง