สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค เจนีวา เซอร์แมท ลูเซิร์น 9 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,990
รหัสทัวร์ ZEZRH2205EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

 • บ่อหมี  หมู่บ้านคันเดอร์เตค  นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน  Mountain-Coaster   
 • เจนีวา   สวนอังกฤษ    นาฬิกาดอกไม้    น้ำพุกลางทะเลสาบ
 • หมู่บ้านเชเบอรซ์    นั่งรถรางชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ   ชิมไวน์นานาชนิด
 • เมืองเวเว่ย์   อนุสาวรีย์ชาลีแชปลิน   The-Fok-Alimentarium
 • เมืองมองเทรอซ์  ปราสาทชิลยอง   เมืองโลซานน์   มหาวิทยาลัยเมืองโลซานน์
 • พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกสากล   หมู่บ้านทาซ   เมืองเซอร์แมท  เขากอร์เนอร์แกรต
 • รถไฟกลาเซียเอ็กเพรส  เมืองบริก  พระราชวังสต็อคคาลเปอร์  หมู่บ้านอิเซล์ทวาลด์
 • ทะเลสาบเบรียนซ์  เมืองอินเทอร์ลาเก้น  เมืองกรินเดลวัลท์  กรินเดลวัลด์เทอร์มินอล
 • Eiger-Express-Cable-car  สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์  ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่
 • ยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็งพันปี  ลานสฟิงซ์ ธารน้ำแข็ง  ที่ทำการไปรษณีย์ที่สูงที่สุดในยุโรป
 • อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก  สะพานไม้ชาเปล  เมืองเก่าซูริค โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์
 • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์  โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์  ป้อมปราการลินเดนฮอฟ  เขตนีเดอร์ดอร์ฟ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 เมืองซูริค – เมืองเบิร์น – เที่ยวชมบ่อหมี – หมู่บ้านคันเดอร์เตค – นั่งกระเช้าขึ้นชมทะเลสาบเออชีเนิน – อิสระให้ท่านเล่น Mountain Coaster – เมืองเบิร์น Hotel Ambassador and Spa Berne หรือเทียบเท่า
3 เมืองเจนีวา – ชมสวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – น้ำพุกลางทะเลสาบ หมู่บ้านเชเบอรซ์ – นั่งรถรางชมไร่องุ่นอันกว้างใหญ่ริมทะเลสาบ – ชิมไวน์นานาชนิด หมู่บ้านที่ผลิตไวน์ที่องค์กร UNESCO ยกให้เป็นมรดกโลก – เมืองเวเว่ย์ เมืองมองเทรอซ์ – เมืองโลซาน Hotel Aquatis Lausanne หรือเทียบเท่า
4 หมู่บ้านทาซ – เที่ยวชมเมืองเซอร์แมท – นั่งรถไฟขึ้นเขากอร์เนอร์แกรต นอนเซอร์แมท 1 คืน Hotel Derby Zermatt หรือเทียบเท่า
5 นั่งรถไฟกลาเซียเอ็กเพรส รถไฟด่วนที่วิ่งช้าที่สุดในโลก – เมืองบริก เมืองอิเซทวาล – ถ่ายรูปทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น Hotel Crystal Interlaken หรือเทียบเท่า
6 หมู่บ้านกรินเดลวัลท์ – นั่งรถไฟและกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาจุงเฟรา – เมืองลูเซิร์น สิงโตแกะสลัก – สะพานไม้ – อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย Hotel Ibis Styles Lucerne หรือเทียบเท่า
7 เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ ถนนออกัสตินเนอร์กาส Hotel Novotel Airport หรือเทียบเท่า
8 สนามบินซูริค – สนามบินอาบูดาบี
9 สนามบินอาบูดาบี - สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
10 – 18 กันยายน 2565 89,990 15,990 จอง
จอง
16 – 24 ตุลาคม 2565 89,990 15,990 จอง
จอง