สวิตเซอร์แลนด์ ซูริค ลูเซิร์น ทิสลิต จุงเฟรา

ราคาเริ่มต้น ฿ 67,990
รหัสทัวร์ ZGZRH-2204SQ
สายการบิน Singapore Airlines / SQ
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ย่านเมืองเก่าซูริค
  • โบสถ์เซนต์ปีเตอร์
  • ป้อมปราการลินเดนฮอฟ
  • ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
  • สะพานไม้ชาเปล


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินชางงี
2 สนามบินชางงี – สนามบินซูริค – เมืองซูริค – ย่านเมืองเก่าซูริค – โบสถ์หอคอยกรอสมุนเตอร์ – โบสถ์เซนต์ ปีเตอร์ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ – ป้อมปราการลินเดนฮอฟ – เขตนีเดอร์ดอร์ฟ – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ – ถนนออกัสตินเนอร์กาส เมืองลูเซิร์น – อนุสาวรีย์สิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ชาเปล HOTEL IBIS STYLES LUCERNE ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองเอนเกลเบิร์ก – นั่งกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส – ถ้ำธารน้ำแข็ง – สะพานแขวนทอดยาว – เมืองอิเซล์ทวาลด์ ทะเลสาบเบรียนซ์ – เมืองอินเทอร์ลาเก้น Hotel Crystal Interlaken ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองกรินเดลวัลท์ – สถานีรถไฟกรินเดลวัลด์ เทอร์มินอล – ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ Eiger Express – สถานีรถไฟไอเกอร์เกล็ทเชอร์ ธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ – ยอดเขาจุงเฟรา – ถ้ำน้ำแข็งพันปี – ลานสฟิงซ์ – ธารน้ำแข็ง – เมืองมองเทรอซ์ – ปราสาทชิยง เมืองเวเว่ย์ – เมืองโลซานน์ Hotel Aquatis Lausanne ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองโลซานน์ – มหาวิหารโลซานน์ – หมู่บ้านเชเบรอส์ – ชมไร่องุ่นริมทะเลสาบ – เมืองเบิร์น – บ่อหมีสีน้ำตาล ถนนบาห์นฮอฟพลัทซ์ – ประตูเมืองโบราณ – หอนาฬิกาไซ้ท์คล็อคเค่นทรัม – ศาลาว่าการเมืองเบิร์น – เมืองซูริค Hotel IBIS MESSE AIRPORT ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 สนามบินซูริค – สนามบินชางงี
7 สนามบินชางงี – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 18 ตุลาคม 2565 69,990 12,000 จอง
จอง
19 – 25 ตุลาคม 2565 69,990 12,000 จอง
จอง
16 – 22 พฤศจิกายน 2565 67,990 12,000 จอง
จอง
28 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 79,990 19,600 จอง
จอง
29 ธันวาคม 2565 – 04 มกราคม 2566 79,990 19,600 จอง
จอง