ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุ (พักพระธาตุอินแขวน)

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,899
รหัสทัวร์ CIGDDR1
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระธาตุมุเตา
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • วัดไจ๊คะวาย
  • พระธาตุอินทร์แขวน 


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง - ย่างกุ้ง - หงสาวดี - พระธาตุมุเตา - พระราชวังบุเรงนอง – วัดไจ๊คะวาย - พระธาตุอินทร์แขวน ที่พัก KYAIKHTO HOTEL หรือเทียบเท่า
2 พระธาตุอินทร์แขวน – วัดเจดีย์ไจ๊ปุ่น – ย่างกุ้ง – ตลาดสก๊อต - เจดีย์โบตะทาวน์ -เทพทันใจ เทพกระซิบ– เจดีย์ชเวดากอง ที่พัก ZEALAX HOTEL ระดับ 5 ดาว
3 ย่างกุ้ง - สนามบิน - ดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 15,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 15,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2565 15,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2565 15,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 15,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 5-7 สิงหาคม 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 12-14 สิงหาคม 2565 17,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 2-4 กันยายน 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 9-11 กันยายน 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 16-18 กันยายน 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 30 กันยายน–2 ตุลาคม 65 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 7-10 ตุลาคม 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 14-16 ตุลาคม 2565 16,899 3,000 จอง
จอง
วันที่ 21-23 ตุลาคม 2565 17,899 3,000 จอง
จอง