ยุโรปตะวันออก เยอรมัน เช็ก ออสเตรีย

ราคาเริ่มต้น ฿ 55,990
รหัสทัวร์ ZGMUC-2205EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ เยอรมัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา
  • ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์
  • ถนนเก็ตเตรียกาสเซส       
  • ปราสาทครุมลอฟ
  • เข้าชมปราสาทปราก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส พัก Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮัลสตัท – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Best Western Amedia Prague ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี
8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 18 พฤษจิกายน 2565 55,990 9,900 จอง
จอง
29 พฤษจิกายน – 06 ธันวาคม 2565 59,990 9,900 จอง
จอง
04 – 11 ธันวาคม 2565 59,990 9,900 จอง
จอง
26 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 69,990 15,900 จอง
จอง
27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 69,990 15,900 จอง
จอง
30 ธันวาคม 2565 – 06 มกราคม 2566 69,990 15,900 จอง
จอง