ยุโรปตะวันออก เยอรมัน ออสเตรีย มิวนิค เช็ก ปราก เวียนนา

ราคาเริ่มต้น ฿ 69,990
รหัสทัวร์ ZETZGMUC-2301BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ เยอรมัน

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
  • ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์
  • ปราสาทครุมลอฟ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน
2 สนามบินเถาหยวน – สนามบินมิวนิค – ถ่ายรูปคู่กับสนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ศาลากลางเมืองมิวนิค ช้อปปิ้งจัตุรัสมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น Best Western Plus Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตล์ –เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท – ถนนเก็ตเตรียกาสเซส Goldenes Theater Hotel Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮัลล์สตัทท์ – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ เมืองเชสกี้ บูดาโจวิค Spa Hotel Vita, Cesky Krumlov ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – พระราชวังหลวง – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – ศาลาว่าการหลังเก่า – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Duo, Prague ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนสายวงแหวน ถนนคาร์นเนอร์ JUFA Hotel Wien, Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 พระราชวังเชินบรุนน์ – พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา
8 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
20 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
08 – 15 มีนาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง
20 – 27 มีนาคม 2566 69,990 10,000 จอง
จอง