ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย 7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,990
รหัสทัวร์ ZEVIE2201BR
สายการบิน Eva Air / BR
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
  • ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์    โบสถ์แพริช
  • โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง
  •   รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์
  • อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์
  •  ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่
  • เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัสย่านช่องทองโบราณ
  • สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเวียนนา
2 สนามบินเวียนนา – เมืองเวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ Hotel Arion Airport Vienna หรือเทียบเท่า
3 เมืองฮัลล์สตัทท์ – โบสถ์แพริช – โบสถ์ประจำเมืองฮัลล์สตัทท์ – จัตุรัสกลางเมือง รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ – เมืองลินซ์ – จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ – อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ – มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ Hotel Trans World Donauwelle, Linz หรือเทียบเท่า
4 เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองปราก – ชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Duo Prague หรือเทียบเท่า
5 เมืองบราติสลาวา – ปราสาทบราติสลาวา – ย่านเมืองเก่า – ประตูมิคาเอล โรงละคร – ศาลากลางเก่าของเมือง – อาคารรัฐสภาแห่งสโลวาเกีย พระราชวังไพรเมท – โบสถ์เซนต์มาร์ติน Hotel Holiday Inn Bratislava หรือเทียบเท่า
6 พาร์นดอร์ฟ เอาท์เลท – สนามบินเวียนนา
7 สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
26 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2565 49,990 9,900 จอง
จอง
09 – 15 สิงหาคม 2565 49,990 9,900 จอง
จอง