ยุโรปตะวันออก มิวนิค ฮัลล์สตัทท์ ปราก เวียนนา

ราคาเริ่มต้น ฿ 53,990
รหัสทัวร์ ZETZGMUC-2207EY
สายการบิน Etihad Airways / EY
ระยะเวลา 8วัน5คืน
ประเทศ เยอรมัน เชค ออสเตรีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระราชวังฮอฟเบิร์ก
  • โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น
  • พระราชวังเชินบรุนน์
  • ถนนสายวงแหวน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินอาบูดาบี
2 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินมิวนิค – เมืองมิวนิค – สนามฟุตบอลอัลลีอันทซ์อาเรนา – ช้อปปิ้งถนนมาเรียน พลัทซ์ – เมืองฟุสเซ่น Hotel Hirsch Fussen ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองชวานเกา – เข้าชมปราสาทนอยชวานซไตน์ – เมืองซาลส์บูร์ก – สวนมิราเบล – บ้านเกิดโมสาร์ท ช้อปปิ้งถนนเก็ตเตรียกาสเซส Hotel Scherer Salzburg ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
4 เมืองฮัลสตัท – เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ – จัตุรัสกลางเมือง – ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ – เมืองเชสกี้ บูดาโจวิก Hotel Budweis Cesky Budejovice ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
5 เมืองปราก – เข้าชมปราสาทปราก – มหาวิหารเซนต์วิตัส – ย่านช่องทองโบราณ – สะพานชาร์ล – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ Hotel Best Western Amedia Prague ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
6 เมืองเวียนนา – พระราชวังฮอฟเบิร์ก – โบสถ์เซนต์สตีเฟ่น – พระราชวังเชินบรุนน์ – ถนนสายวงแหวน – ถนนคาร์นเนอร์ Hotel Arion City Vienna ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
7 สนามบินเวียนนา – สนามบินอาบูดาบี
8 สนามบินอาบูดาบี – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 18 พฤษจิกายน 2565 53,990 9,900 จอง
จอง
29 พฤษจิกายน – 6 ธันวาคม 2565 53,990 9,900 จอง
จอง
04 – 11 ธันวาคม 2565 53,990 9,900 จอง
จอง
26 ธันวาคม 2565 – 02 มกราคม 2566 59,990 15,900 จอง
จอง
27 ธันวาคม 2565 – 03 มกราคม 2566 59,990 15,900 จอง
จอง