มิงกะลาบา… พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี พระธาตุอินทร์แขวน

ราคาเริ่มต้น ฿ 12,888
รหัสทัวร์ ITVYFD01
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 3วัน2คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระธาตุมุเตา
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
  • พระธาตุ อินแขวน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง –เมืองพะโค– พระธาตุมุเตา – พระราชวังบุเรงนอง – พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว – พระธาตุ อินแขวน Hotel in Kyaikto * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
2 เมืองหงสาวดี –เจดีย์ไจ๊ปุ่น –เมืองย่างกุ้ง – พระเทพทันใจ - พระเทพกระซิบ –มหาเจดีย์ชเวดากอง Hotel in Kyaikto * หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน
3 ท่าอากาศยานนานาชาติย่างกุ้ง – ท่าอากาศยานดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12-14 สิงหาคม 65 13,888 2,500 จอง
จอง
26-28 สิงหาคม 65 12,888 2,500 จอง
จอง
09-11 กันยายน 65 12,888 2,500 จอง
จอง
23-25 กันยายน 65 12,888 2,500 จอง
จอง
30 กันยายน-02 ตุลาคม 65 12,888 2,500 จอง
จอง
07-09 ตุลาคม 65 13,888 2,500 จอง
จอง
14-16 ตุลาคม 65 13,888 2,500 จอง
จอง
21-23 ตุลาคม 65 13,888 2,500 จอง
จอง
28-30 ตุลาคม 65 13,888 2,500 จอง
จอง