มัณฑะเลย์ พุกาม อมรปุระ ทะเลเจดีย์

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,990
รหัสทัวร์ ZETZGMDL-23018M
สายการบิน Myanmar Airways / 8M
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดติโลมินโล
  • ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์
  • วิหารสัพพัญญู


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – พระราชวังมัณฑะเลย์ – วัดกุโสดอ – มัณฑะเลย์ฮิลล์ SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
2 เมืองพุกาม – วัดติโลมินโล – วัดมนุหะ – วัดอานันดา – วิหารธรรมมายันจี – ชมพระอาทิตย์ตกดินและทะเลเจดีย์ - วัดชเวสันดอว์ GRACIOUS BAGAN HOTEL หรือเทียบเท่า
3 เจดีย์ชเวสิกอง – วิหารสัพพัญญู – เมืองอมปุระ – สะพานไม้สักอูเบ็ง SHWEPHUY HOTEL หรือระดับเทียบเท่า
4 ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี – สนามบินมัณฑะเลย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศไทย

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21 – 24 มกราคม 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
28 – 31 มกราคม 2566 13,990 3,000 จอง
จอง
04 – 07 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
11 – 14 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
18 – 21 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
25 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
03 – 06 มีนาคม 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
11 – 14 มีนาคม 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
18 – 21 มีนาคม 2566 14,990 3,000 จอง
จอง
25 – 28 มีนาคม 2566 14,990 3,000 จอง
จอง