มหัศจรรย์…TURKEY บินภายใน 1 ขา ชมสวนองุ่น 8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ BTIST24
สายการบิน Turkish Airline / TK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ ตุรกี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค
  • โรงงานผลิตพรมทอมือ • ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค 
  • ชมสวนองุ่น • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง
  • ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย •  เฮียราโพลิส  เมืองโบราณทรอย
  • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight บ้านพระแม่มารี


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • อิสตันบูล ตุรกี
2 อิสตันบูล • พระราชวังทอปกาปึ • อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน • ฮิปโปโดรม • บลูมอสก์ • ฮายาโซฟีอา • ตลาดแกรนด์บาซาร์ PULMAN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองอิสตันบูล
3 พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ล่องเรือช่องแคบบอสพอรัส • เมืองชานัคคาเล่ KOLIN HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองชานักกาเล
4 เมืองชานักกาเล่ • เมืองโบราณทรอย • ม้าไม้เมืองทรอย • เมืองคุชาดาสึ • Turkish Delight บ้านพระแม่มารี RAMADA HOTEL ระดับ 5 ดาวตุรกี หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองคุชาดาสึ
5 เมืองคุซาดาสึ • เมืองโบราณเอฟฟิซุส • โรงงานผลิตเสื้อหนัง • ปามุคคาเล่ • ปราสาทปุยฝ้าย • เฮียราโพลิส ADEM PIRA HOTELระดับ 5 ดาวตุรกีหรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศตุรกี เมืองปามุคคาเล่
6 เมืองปามุคคาเล่ • เมืองคอนย่า • เมืองคัปปาโดเกีย • สถานีคาราวาน • Belly Dance คืน MINIA CAVE HOTEL หรือเทียบเท่า ตามมาตรฐานตุรกี เมืองคัปปาโดเกีย
5 เมืองคัปปาโดเกีย • พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม • นครใต้ดินคาดัค • โรงงานผลิตพรมทอมือ • ร้านจิวเวอร์รี่และเซรามิค • ชมสวนองุ่น •สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
8 สนามบินอิสตันบูล • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 09 ก.ย. 65 40,999 6,000 จอง
จอง
22 – 29 ก.ย. 65 41,999 6,000 จอง
จอง
06 – 13 ต.ค. 65 39,999 6,000 จอง
จอง
20 – 27 ต.ค. 65 41,999 6,000 จอง
จอง