มหัศจรรย์ SEMI สวิสเซอร์แลนด์ พิชิต 2 เขา กลาเซียร์ 3000 จุงฟราวด์ 7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 75,999
รหัสทัวร์ BT-EUR011_EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • กลาเซียร์ 3000
  • เซอร์แมท
  • ภูเขาแมทเทอร์ฮอร์น
  • พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ดูไบ • ซูริค • ซูริค เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • ลูลี่ BB LULLY หรือเทียบเท่า
3 กลาเซียร์ 3000 • มองเทรอซ์ • ปราสาทชิลยอง • โลซานน์ • อาสนวิหารโลซานน์ • ศาลาไทย • ลูลี่ BB LULLY หรือเทียบเท่า
4 ทาซ • เซอร์แมท • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท • อินเทอลาเก้นท์ Hotel Chalet Swiss หรือเทียบเท่า
5 อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน • ลูเซิร์น IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
6 ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
7 สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
2 – 8 มิ.ย. 65 85,999 9,900 จอง
จอง
9 –15 ก.ค. 65 85,999 9,900 จอง
จอง
10 – 16 ส.ค. 65 85,999 9,900 จอง
จอง
9 – 15 ก.ย. 65 85,999 9,900 จอง
จอง
7 – 13 ต.ค. 65 85,999 9,900 จอง
จอง
4 – 10 พ.ย. 65 75,999 9,900 จอง
จอง
2 – 8 ธ.ค. 65 79,999 9,900 จอง
จอง
8 – 14 ม.ค. 66 75,999 9,900 จอง
จอง