มหัศจรรย์…MYANMAR ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ BTMMR52DD
สายการบิน
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา
  • พระนอนชเวตาเลียว • เจดีย์เยเลพญา
  • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ 
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระนอนตาหวาน 
  • ตลาดสก๊อต


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุมุเตา • พระนอนชเวตาเลียว SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
2 ย่างกุ้ง • ซีเรียม • เจดีย์เยเลพญา • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • พระมหาเจดีย์ชเวดากองพระนอนตาหวาน • ตลาดสก๊อต SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
3 สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22-24 ก.ค. 65 11,999 2,000 จอง
จอง
27-29 ก.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
29-31 ก.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
12-14 ส.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง
19-21 ส.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
26-28 ส.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
09-11 ก.ย. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
16-18 ก.ย. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
23-25 ก.ย. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
14-16 ต.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง
21-23 ต.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง
28-30 ต.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง