มหัศจรรย์…JAPAN โตเกียว ฟูจิ นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 33,999
รหัสทัวร์ BT-NRT01_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดนาริตะซันชินโชจิ
  • โอโมเตะซังโดะ
  • เทศกาลดอกซากุระ มัตสึดะ
  • ภูเขาไฟฟูจิ
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดนาริตะซันชินโชจิ • โอโมเตะซังโดะ • เทศกาลซากุระ มัตสึดะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ภูเขาไฟฟูจิ • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 2,900 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง HEDISTAR HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
22 – 26 กุมภาพันธ์ 2566 33,999 จอง
จอง
23 – 27 กุมภาพันธ์ 2566 33,999 จอง
จอง
01 – 05 มีนาคม 2566 33,999 จอง
จอง
02 – 06 มีนาคม 2566 35,999 จอง
จอง
03 – 07 มีนาคม 2566 33,999 จอง
จอง
08 – 12 มีนาคม 2566 33,999 จอง
จอง
09 – 13 มีนาคม 2566 33,999 จอง
จอง
15 – 19 มีนาคม 2566 33,999 จอง
จอง