มหัศจรรย์…JAPAN อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ BT-CTS04_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ
  • ลานกิจกรรมหิมะ ซึ่งเป็นลานกิจกรรมหิมะ
  • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ 
  • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • เมืองอาซาฮิกาว่า • อิออน มอลล์ WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
3 ลานกิจกรรมหิมะ • หมู่บ้านราเมน • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 หอนาฬิกาซัปโปโร • สวนโอโดริ • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ร้านค้าปลอดภาษี • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • อุทยานโมอาย • มิตซุย เอ้าท์เล็ท WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถรับส่ง
6 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
23 – 28 มกราคม 2566 47,999 จอง
จอง
15 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 46,999 จอง
จอง
08 – 13 มีนาคม 2566 40,999 จอง
จอง
15 – 20 มีนาคม 2566 39,999 จอง
จอง