มหัศจรรย์…JAPAN อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร

ราคาเริ่มต้น ฿ 49,999
รหัสทัวร์ BT-CTS05_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ
  • เมืองอาซาฮิกาว่า
  • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
  • เทศกาลหิมะซัปโปโร    
  • ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ                                                                                                                    


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น • เมืองฟูราโน่ • หมู่บ้านนิงเกิ้ล เทอเรซ • เมืองอาซาฮิกาว่า • อิออน มอลล์ WING ASAHIKAWA HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 ลานกิจกรรมหิมะ • หมู่บ้านราเมน • สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า • เทศกาลหิมะซัปโปโร ช้อปปิ้งทานุกิโคจิ WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
4 หอนาฬิกาซัปโปโร • สวนโอโดริ • เมืองโอตารุ • คลองโอตารุ • พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี • นาฬิกาไอน้ำโบราณ • ถนนซาไกมาจิ • ร้านค้าปลอดภาษี • พระใหญ่อะตะมะ ไดบุตสึ • อุทยานโมอาย • มิตซุย เอ้าท์เล็ท WING SAPPORO HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น
5 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย ไม่รวมค่าบริการรถรับส่ง
6 ท่าอากาศยานชิโตเสะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 49,999 จอง
จอง
08 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 49,999 จอง
จอง