มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ โตเกียว นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 29,999
รหัสทัวร์ BT-NRT29_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • วัดอาซากุสะ
  • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika
  • ลานสกีฟูจิเท็น
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต • เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 2,900 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
15 – 19 ธันวาคม 2565 29,999 จอง
จอง
21 – 25 ธันวาคม 2565 33,999 จอง
จอง
05 – 09 มกราคม 2566 30,999 จอง
จอง
11 – 15 มกราคม 2566 30,999 จอง
จอง
18 – 22 มกราคม 2566 29,999 จอง
จอง
26 – 30 มกราคม 2566 30,999 จอง
จอง
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 29,999 จอง
จอง
08 – 12 กุมภาพันธ์ 2566 30,999 จอง
จอง
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 29,999 จอง
จอง