มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ BT-NRT22_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 6 วัน 4 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ผ่านชมสะพานชินเคียว (Shinkyo Bridge)
  • ทะเลสาบชูเซนจิ (Lake Chuzenji)
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
  • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ                                                                                                                    


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • • วัดอาซากุสะ • ถนนนาคามิเสะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ท เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Toki no Sumika FUJISAN GARDEN HOTEL ระดับ 3 ดาว
3 ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ WASHINGTON HOTEL SHINJUKU ระดับ 3 ดาว
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 2,900 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง WASHINGTON HOTEL SHINJUKU ระดับ 3 ดาว
5 นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ MYSTAY PREMIER HOTEL NARITA ระดับ 3 ดาว
6 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
06 – 11 ธันวาคม 2565 43,999 จอง
จอง
09 – 14 ธันวาคม 2565 43,999 จอง
จอง
19 – 24 ธันวาคม 2565 42,999 จอง
จอง
20 – 25 ธันวาคม 2565 45,999 จอง
จอง
22 – 27 ธันวาคม 2565 45,999 จอง
จอง
02 – 07 มกราคม 2566 43,999 จอง
จอง
03 – 08 มกราคม 2566 43,999 จอง
จอง
04 – 09 มกราคม 2566 43,999 จอง
จอง
06 – 11 มกราคม 2566 41,999 จอง
จอง
08 – 13 มกราคม 2566 39,999 จอง
จอง
10 – 15 มกราคม 2566 40,999 จอง
จอง