มหัศจรรย์…JAPAN ฟูจิ นาริตะ นิกโก้

ราคาเริ่มต้น ฿ 31,999
รหัสทัวร์ BT-NRT30_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
  • ศาลเจ้าฮาโกเน่
  • ลานสกีฟูจิเท็น
  • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค
  • ช้อปปิ้งชินจูกุ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • ล่องเรือทะเลสาบอาชิ • ศาลเจ้าฮาโกเน่ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 ลานสกีฟูจิเท็น • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • หมู่บ้านน้ำใสโอชิโนะฮัคไค • ช้อปปิ้งชินจูกุ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 นิกโก้ • น้ำตกเคง่อน • ทะเลสาบซูเซ็นจิ • ศาลเจ้าโทโชคุ • สะพานชินเคียว • อิออน มอลล์ INTERNATIONAL RESORT HOTEL YURAKUJO ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ามาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
14 – 18 ธันวาคม 2565 31,999 จอง
จอง
12 – 16 มกราคม 2566 32,999 จอง
จอง
19 – 23 มกราคม 2566 32,999 จอง
จอง
25 – 29 มกราคม 2566 32,999 จอง
จอง
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 32,999 จอง
จอง
09 – 13 กุมภาพันธ์ 2566 32,999 จอง
จอง
16 – 20 กุมภาพันธ์ 2566 32,999 จอง
จอง