มหัศจรรย์…JAPAN ฟุกุโอกะ เบปปุ ฮากาตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 25,999
รหัสทัวร์ BT-FUK01_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ศาลเจ้าดาไซฟุ
  • นำท่านชม หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ตั้งอยู่ที่เมืองยูฟูอินในจังหวัดโออิตะ
  • ทะเลสาบคินริน เป็นทะเลสาบขนาดกลาง มีภูเขาเป็นฉากหลัง
  • หอคอยฟุกุโอกะทาวเวอร์         
  • บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้นจากการระเบิดของภูเขาไฟ                        
  • ถ่ายรูปหอคอยฟุกุโอกะ (Fukuoka tower)          


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ
2 เมืองฟุกุโอกะ • ศาลเจ้าดาไซฟุ • เปปปุ • หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล • ทะเลสาบคินริน BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
3 บ่อชิโนอิเกะ จิโกกุ • บ่อยูมิ จิโกกุ • ปราสาทโคคุระ • DUTY FREE • ห้างมิตซุย เอ้าท์เล็ท กันดั้มพาร์ค • หอคอยฟุกุโอกะทาวเวอร์ COMFORT INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว* มาตรฐานประเทศญี่ปุ่น
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย COMFORT INN HAKATA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว*
5 สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น • สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
21-25 ธ.ค. 65 28,999 จอง
จอง
28-01 ม.ค. 66 39,999 จอง
จอง
04-08 ม.ค. 66 28,999 จอง
จอง
11-15 ม.ค. 66 25,999 จอง
จอง
18-22 ม.ค. 66 25,999 จอง
จอง
25-29 ม.ค. 66 25,999 จอง
จอง
01-05 ก.พ. 66 25,999 จอง
จอง
08-12 ก.พ. 66 25,999 จอง
จอง
15-19 ก.พ. 66 25,999 จอง
จอง
22-26 ก.พ. 66 25,999 จอง
จอง
01-05 มี.ค. 66 29,000 จอง
จอง
08-12 มี.ค. 66 25,999 จอง
จอง
15-19 มี.ค. 66 28,999 จอง
จอง