มหัศจรรย์…JAPANฟูจิ โตเกียว นาริตะ

ราคาเริ่มต้น ฿ 35,999
รหัสทัวร์ BT-NRT20_XJ
สายการบิน Air asia X [XJ]
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
  •  อิสระช้อปปิ้งย่านชินจูกุ(Shinjuku)
  • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว
  • ลานสกีฟูจิเท็นรีสอร์ท ตั้งอยู่บริเวณทิศเหนือของภูเขาไฟฟูจิ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ • วัดอาซากุสะ • ถนนนากามิเสะ • ตลาดอะเมะโยโกะ • โกเทมบะเอ้าท์เล็ต FUJINOMORI HOTEL ระดับ 3 ดาว*
3 ลานสกีฟูจิเท็น รีสอร์ท • ศูนย์จำลองแผ่นดินไหว • ช้อปปิ้งชินจูกุ • เทศกาลประดับไฟหมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว*
4 อิสระท่องเที่ยวตามอัธยาศัย หรือ เลือกอิสระดิสนีย์แลนด์ ไม่รวมค่าเข้าท่านละ 2,900 บาท ไม่รวมค่ารถบริการรับ - ส่ง International Resort Hotel Yurakujo ระดับ 3 ดาว*
5 ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 – 12 มกราคม 2566 35,999 จอง
จอง
11 – 15 มกราคม 2566 35,999 จอง
จอง
12 – 16 มกราคม 2566 35,999 จอง
จอง
15 – 19 มกราคม 2566 35,999 จอง
จอง
18 – 22 มกราคม 2566 35,999 จอง
จอง
22 – 26 มกราคม 2566 35,999 จอง
จอง
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2566 36,999 จอง
จอง
02 – 06 กุมภาพันธ์ 2566 36,999 จอง
จอง
05 – 09 กุมภาพันธ์ 2566 36,999 จอง
จอง
19 – 23 กุมภาพันธ์ 2566 36,999 จอง
จอง