มหัศจรรย์..เมียนมา ย่างกุ้ง หงสา ไจ๊โท พัก 5 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ BT-MMR54_DD
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • พระธาตุอินแขวน     
  • พระนอนชเวตาเลียว
  • เจดีย์ไจ๊ปุ่น
  • พระราชวังบุเรงนอง
  • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • เจดีย์ไจ๊ปุ่น • พระนอนชเวตาเลียว • พระธาตุอินแขวน นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินแขวน • หงสาวดี • พระราชวังบุเรงนอง • ย่างกุ้ง • พระธาตุมุเตา • พระมหาเจดีย์ชเวดากอง PARK ROYALYANGON HOTEL 5 ดาว
3 ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตาทาวน์ • เทพทันใจ • เทพกระซิบ • เจดีย์เอ่งต่อหย่า • พระนอนตาหวาน พระนั่งหงาทัตจี • เจดีย์ไจ๊กะส่าน • สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
18-20 พ.ย. 65 12,999 จอง
จอง
25-27 พ.ย. 65 13,999 จอง
จอง
02-04 ธ.ค. 65 14,999 จอง
จอง
09-11 ธ.ค. 65 14,999 จอง
จอง
23-25 ธ.ค. 65 13,999 จอง
จอง
25-27 ธ.ค. 65 13,999 จอง
จอง
28-30 ธ.ค. 65 14,999 จอง
จอง
30-01 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
01-03 ม.ค. 65 14,999 จอง
จอง
06-08 ม.ค. 66 11,999 จอง
จอง
13-15 ม.ค. 66 13,999 จอง
จอง
20-22 ม.ค. 66 13,999 จอง
จอง
03-05 ก.พ. 66 12,999 จอง
จอง
10-12 ก.พ. 66 12,999 จอง
จอง
17-19 ก.พ. 66 13,999 จอง
จอง
24-26 ก.พ. 66 13,999 จอง
จอง
03-05 มี.ค. 66 14,999 จอง
จอง
10-12 มี.ค. 66 13,999 จอง
จอง
17-19 มี.ค. 66 13,999 จอง
จอง