มหัศจรรย์…เกาะฟูโกว๊ก มหานครเวนิส

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BT-VN22_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมทิวทัศน์ริมแม่น้ำเวนิส หรือทะเลสาบแห่งความรัก
  • นั่งกระเช้าข้ามทะเลเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park ชมวิวที่สวยงามของท้องทะเลแห่งเกาะฟูโก๊วก
  • หาดไบ่สาว หรือหาดปลาดาว เป็นชายหาดที่มีรูปร่างโค้งเหมือนพระจันทร์เสี้ยว
  • วินเพิร์ลซาฟารี สวนสัตว์เปิดแห่งแรก และแห่งเดียวในเวียดนาม


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินฟูก๊วก • แกรนด์เวิลด์ ฟูก๊วก • นั่งกระเช้าเข้าสู่เกาะ Hon Thom Nature Park • สวนสนุกซันเวิร์ลฮอนตัม • สวนน้ำอควาโทเปีย • ลองบีชเซ็นเตอร์ •ตลาดไนท์มาร์เก็ต Ocean Pearl Phu Quoc Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
2 เกาะฟูโก๊วก • ศาลเจ้าดิงเกา • ซันเซ็ต ซานาโต บีชคลับ • หาดปลาดาว • วินเพิร์ล ซาฟารี • สวนสนุกวินวันเดอร์ส ฟูโก๊วก • วินเพิร์ลแลนด์ & วินเพิร์ล อควาเรียม • ชมการแสดงโชว์ ONCE Ocean Pearl Phu Quoc Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาวของมาตรฐานเวียดนาม
3 สนามบินฟูโกว๊ก • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02-04 ธ.ค. 65 16,999 3,000 จอง
จอง
05-07 ธ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
09-11 ธ.ค. 65 16,999 3,000 จอง
จอง
12-14 ธ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
16-18 ธ.ค. 65 15,999 3,000 จอง
จอง
06 – 08 ม.ค. 2566 14,999 3,000 จอง
จอง
13 – 15 ม.ค. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง
20 – 22 ม.ค. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง
03 – 05 ก.พ. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 ก.พ. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง
24 – 26 ก.พ. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง
03 – 05 มี.ค. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง
10 – 12 มี.ค. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง
17 – 19 มี.ค. 2566 15,999 3,000 จอง
จอง