มหัศจรรย์…ฮ่องกง ลันเตา นองปิง

ราคาเริ่มต้น ฿ 21,999
รหัสทัวร์ BT-HKG82_EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ ฮ่องกง

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หาดทราย รีพัสล์ เบย์
  • วัดแชกงหมิว
  • วัดหวังต้าเซียน
  • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน
  • Avenue of Star & Symphony of Lights  


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินเช็กแลปก๊อก RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL
2 อิสระท่องเที่ยวตามอัธาศัย (ไม่มีบริการรถรับ-ส่ง) RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL
3 ศูนย์ตรวจ RT-PCR TEST • เกาะลันเตา • กระเช้านองปิง • พระใหญ่เทียนถาน • ซิตี้เกท เอ้าท์เลท • อ่าววิคตอเรีย • Avenue of Star & Symphony of Lights RAMADA HONG KONG GRAND HOTEL / BEST WESTERN PLUS HOTEL
4 รีพัสล์ เบย์ • วิคตอเรีย พีค • วัดแชกงหมิว • วัดหวังต้าเซียน • สนามบินเช็กแลปก๊อก

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
03 – 06 ธ.ค. 65 23,999 จอง
จอง
08 – 11 ธ.ค. 65 21,999 จอง
จอง
09 – 12 ธ.ค. 65 23,999 จอง
จอง
15 – 18 ธ.ค. 65 22,999 จอง
จอง
24 – 27 ธ.ค. 65 29,999 จอง
จอง
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 66 31,999 จอง
จอง