มหัศจรรย์…อินเดีย ชมเมืองชัยปุระ นครสีชมพู

ราคาเริ่มต้น ฿ 19,999
รหัสทัวร์ BT-IND32_FD
สายการบิน Air Asia [FD]
ระยะเวลา 4 วัน 2 คืน
ประเทศ อินเดีย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นำท่านสู่ พระราชวังสายลม (HAWA MAHAL)
  • AMBER FORT หรือป้อมปราการใหญ่แห่งเมืองชัยปุระ
  • พิเศษ!! ให้ท่านนั่งรถจีปขึ้นไปชมพระราชวัง
  • ทัชมาฮาล (TAJ MAHAL) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ ดอนเมือง กรุงเทพฯ • ชัยปุระ
2 พระราชวังสายลม • นั่งรถจีปขึ้นแอมเบอร์ ฟอร์ท • พระราชวังกลางน้ำ • CITY PALACE CRYSTAL SAROVER /CLARKS SHIRAZ HOTEL
3 ทัช มาฮาล • อัครา ฟอร์ท • แชนด์ เบารี • วัดพระพิฆเนศ • สนามบินชัยปุระ
4 สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
09-12 ก.ย. 65 22,999 3,500 จอง
จอง
23-26 ก.ย. 65 19,999 3,500 จอง
จอง
07-10 ต.ค. 65 21,999 3,500 จอง
จอง
12-15 ต.ค. 65 23,999 3,500 จอง
จอง
14-17 ต.ค. 65 21,999 3,500 จอง
จอง
02-05 ธ.ค. 65 24,999 3,500 จอง
จอง
09-12 ธ.ค. 65 24,999 3,500 จอง
จอง