มหัศจรรย์…อิตาลี 7 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 59,999
รหัสทัวร์ BT-EUR033_QR
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 7 วัน 4 คืน
ประเทศ อิตาลี

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะเวนิส
  • หอเอนปิซ่า
  • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์
  • น้ำพุเทรวี่


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า เวนิชเมสเตร้
2 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา • มิลาน • มหาวิหารดูโอโม่ • เวโรน่า •เวนิชเมสเตร้ Hotel Novotel Venezia Mestre หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 เวนิสเมสเตร้ • เกาะเวนิส • ฟลอเร้นซ์ HOTEL WALL ART หรือเทียบเท่า 4 ดาว
4 ฟลอเร้นซ์ • ปิซ่า • จัตุรัสเปียซซา เดล ดูโอโม • หอเอนปิซ่า • เซียน่า Four Points by Sheraton Siena หรือเทียบเท่า 4 ดาว
5 ปิซ่า • โรม • น้ำพุเทรวี่ • บันไดสเปน Novotel Roma Est หรือเทียบเท่า 4 ดาว
6 โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซีย • สนามบินฟูมิซิโน่
7 ท่าอากาศยานนานาชาติโดฮา • ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
9-15 มิ.ย. 65 65,999 5,500 จอง
จอง
12-18 ก.ค. 65 65,999 5,500 จอง
จอง
19-25 ส.ค. 65 67,999 5,500 จอง
จอง
16-22 ก.ย. 65 67,999 5,500 จอง
จอง
12-18 ต.ค. 65 67,999 5,500 จอง
จอง
11-17 พ.ย. 65 59,999 5,500 จอง
จอง
10-16 ธ.ค. 65 65,999 5,500 จอง
จอง
26ธ.ค.-1 ม.ค. 66 69,999 7,900 จอง
จอง