มหัศจรรย์…อิตาลี สวิต ฝรั่งเศส 9 วัน 6 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 79,999
รหัสทัวร์ BT-EUR78_QR
สายการบิน Qatar Airways / QR
ระยะเวลา 9 วัน 6 คืน
ประเทศ อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์
  • เกาะเวนิส
  • มหาวิหารมิลาน
  • JUNGFRAU PANORAMA VIEW
  • ล่องเรือแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ • สนามบินโดฮา
2 โดฮา • โรม • นครรัฐวาติกัน • มหาวิหารเซ้นท์ปีเตอร์ • โคลอสเซียม • น้ำพุเทรวี่ บันไดสเปน • ปิซ่า HOTEL GALILEI 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
3 ปิซ่า• เวนิสเมสเตร้ • ท่าเรือตรอนเคตโต้ • เกาะเวนิส • จัตุรัสเซ็นท์มาร์ค • สะพานรีอาลโต้ เวนิสเมสเตร้ NOVOTEL MESTRE CASTELLANA 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
4 เวนิส • มิลาน • มหาวิหารมิลาน • อินเทอลาเก้น สวิตเซอร์แลนด์ CENTRAL CONTINENTAL AG หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
5 อินเทอลาเก้น • กรินเดอวาลด์ • ยอดเขาจุงฟราวด์ • เลาเทอร์บรุนเน่น • ดิฌง (ฝรั่งเศส) Novotel Dijon Route des Grands Crus 4* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
6 ดิฮง • CHIC OUTLET LA VALLEE VILLAGE • ปารีส • จัตุรัสทรอกาเดโร • ล่องเรือแม่น้ำแซน (ฝรั่งเศส) Ibis Paris Porte de Bercy 3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
7 พระราชวังแวร์ซายส์ • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ • ประตูชัยอาร์กเดอทรียงฟ์ • ถนนช็องเซลีเซ Ibis Paris Porte de Bercy3* หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
8 สนามบินนานาชาติปารีส • โดฮา
9 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
2 - 10 มิ.ย. 2565 87,999 12,000 จอง
จอง
8 - 16 ก.ค. 2565 8,999 12,000 จอง
จอง
11 - 19 ส.ค. 2565 8,999 12,000 จอง
จอง
9 - 17 ก.ย. 2565 87,999 12,000 จอง
จอง
7 - 15 ต.ค. 2565 8,999 12,000 จอง
จอง
4 - 12 พ.ย. 2565 79,999 12,000 จอง
จอง
9 - 17 ธ.ค. 2565 85,999 12,000 จอง
จอง
24 ธ.ค. – 1 ม.ค. 2566 95,999 16,000 จอง
จอง