มหัศจรรย์ หลวงพระบาง เวียงจันทน์ นั่งรถไฟความเร็วสูง

ราคาเริ่มต้น ฿ 13,999
รหัสทัวร์ BT-LAO63_DD
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ลาว

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมอนุสาวรีย์ประตูชัย (VICTORY MONUMENT)  ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของนครเวียงจันทน์
  • ขึ้นรถไฟลาว-จีน  ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีนและประเทศลาว
  • ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบาง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ • อุดรธานี • หนองคาย • วัดสีเมือง • หอพระแก้ว • ประตูชัย • พระธาตุหลวง • สถานีรถไฟความเร็วสูง • หลวงพระบาง • ตลาดมืด โรงแรมเมืองหลวง (4*) หรือเทียบเท่า
2 ใส่บาตรข้าวเหนียว • ชมพระอาทิตย์ขึ้นพระธาตุภูสี • พระราชวังเก่า • วัดวิชุน • วัดเชียงทอง • น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง Inthira Vangvieng (4*) หรือเทียบเท่า
3 ล่องเรือดูแม่น้ำซอง • บลูลากูน • ด่านเวียงจันทน์ • สนามบินอุดรธานี • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
07-09 ต.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
04-06 พ.ย. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
11-13 พ.ย. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
18-20 พ.ย. 65 13,999 3,000 จอง
จอง
25-27 พ.ย. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
03-05 ธ.ค. 65 16,999 3,000 จอง
จอง
10-12 ธ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
11-13 ธ.ค. 65 12,999 3,000 จอง
จอง
16-18 ธ.ค. 65 13,999 3,000 จอง
จอง
23-25 ธ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
29-31 ธ.ค. 65 16,999 3,000 จอง
จอง
30-01 ม.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
31-02 ม.ค. 66 17,999 3,000 จอง
จอง
01-03 ม.ค. 66 16,999 3,000 จอง
จอง
13-15 ม.ค. 66 14,999 3,000 จอง
จอง
20-22 ม.ค. 66 14,999 3,000 จอง
จอง
27-29 ม.ค. 66 14,999 3,000 จอง
จอง
03-05 ก.พ. 66 14,999 3,000 จอง
จอง
10-12 ก.พ. 66 13,999 3,000 จอง
จอง
17-19 ก.พ. 66 14,999 3,000 จอง
จอง
24-26 ก.พ. 66 13,999 3,000 จอง
จอง
03-05 มี.ค. 66 14,999 3,000 จอง
จอง
04-06 มี.ค. 66 15,999 30,003,000 จอง
จอง
10-12 มี.ค. 66 13,999 3,000 จอง
จอง
17-19 มี.ค. 66 13,999 3,000 จอง
จอง