มหัศจรรย์…สวิตเซอร์แลนด์ นั่งรถไฟ Glacier Express พักเซอร์แมท 8 วัน 5 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 89,998
รหัสทัวร์ BT-EUR01_EK
สายการบิน Emirates Airline / EK
ระยะเวลา 8 วัน 5 คืน
ประเทศ สวิตเซอร์แลนด์

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • น้ำตกไรน์ (Rhine Falls
  • Monument National น้ำพุแห่งเจนีวา
  • Matterhorn Glacier Paradise
  • นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
2 ดูไบ • ซูริค • ชไตน์อัมไรน์ • ชาฟฟ์เฮาเซิน • น้ำตกไรน์ • ซูริค NOVOTEL ZURICH AIRPORT MESSE HOTEL หรือเทียบเท่า
3 ซูริค • เบิร์น • อาสนวิหารแห่งกรุงเบิร์น • บ่อหมี • ย่านมาร์คกาสเซ • นาฬิกาดาราสาสตร์ • เจนีวา • นาฬิกาดอกไม้ • Monument National น้ำพุแห่งเจนีวา • โลซานน์ NOVOTEL LAUSANNE BUSSIGNY HOTEL หรือเทียบเท่า
4 โลซาน • มองเทรอซ์ • แทซ • เซอร์แมท • Matterhorn Glacier Paradise • อิสระเดินเล่นเมืองเซอร์แมท RESTAURANT DERBY HOTEL หรือเทียบเท่า
5 เซอร์แมท • นั่งรถกลาเซียร์ เอ็กซ์เพรส• อันเดอร์แมท • ทะเลสาบเบลาเซ • อินเทอลาเก้นท์ THE HEY HOTEL หรือเทียบเท่า
6 อินเทอลาเก้น • ใหม่!! พิชิตยอดเขาจุงฟราวด้วย Eiger Express • นั่งรถไฟไต่เขาสู่ เลาเทอร์บรุนเนน • ลูเซิร์น IBIS STYLES LUCERNE HOTEL หรือเทียบเท่า
7 ลูเซิร์น • ซูริค • สนามบินดูไบ
8 สนามบินดูไบ • ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 – 19 พ.ค. 65 109,000 12,900 จอง
จอง
2 – 9 มิ.ย. 65 99,999 12,900 จอง
จอง
12 – 19 ก.ค. 65 109,000 12,900 จอง
จอง
27 ก.ค. – 4 ส.ค. 65 109,000 12,900 จอง
จอง
11 ส.ค. – 18 ส.ค. 65 109,000 12,900 จอง
จอง
17 ก.ย. – 24 ก.ย. 65 99,999 12,900 จอง
จอง
8 – 15 ต.ค. 65 99,999 12,900 จอง
จอง
21 – 28 ต.ค. 65 109,000 12,900 จอง
จอง
13 – 20 พ.ย. 65 89,999 12,900 จอง
จอง
6 – 13 ธ.ค. 65 99,999 12,900 จอง
จอง
23 – 30 ธ.ค. 65 99,999 12,900 จอง
จอง
13 – 20 ม.ค. 66 89,999 12,900 จอง
จอง