มหัศจรรย์..พม่า ย่างกุ้ง ต้อนรับเปิดประเทศ

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,999
รหัสทัวร์ BTMMR51DD
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ พม่า

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  •             นำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น(Kyaik Pun Buddha) สร้างในปี 1476 มีพระพุทธรูปปางประทับนั่งโดยรอบทั้ง 4 ทิศ สูง 30 เมตร
  • พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง(KanbawzaThardi Palace)
  • พระธาตุอินทร์แขวนใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 1 ชั่วโมง ก็จะถึง คิ้มปูนแค้มป์
  • ท่าน นมัสการพระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว (ShewThalyang Buddha)กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่สวยงามในแบบของมอญ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง • ย่างกุ้ง • หงสา • วัดไจ๊คะวาย • พระธาตุมุเตา • พระราชวังบุเรงนอง • พระธาตุอินแขวน Kyaikhto, Yoyolae , Golden Rock Hotel
2 พระธาตุอินแขวน • หงสาวดี • พระนอนชเวตาเลียว • ย่างกุ้ง • เจดีย์โบตะทาวน์ • เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง SUMMIT PARK VIEW HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
3 สนามบินมิงกาลาดง • สนามบินดอนเมือง

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
01-03 ก.ค. 65 11,999 2,000 จอง
จอง
08-10 ก.ค. 65 11,999 2,000 จอง
จอง
13-15 ก.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
15-17 ก.ค. 65 11,999 2,000 จอง
จอง
22-24 ก.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
27-29 ก.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
29-31 ก.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
05-07 ส.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
12-14 ส.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง
19-21 ส.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
26-28 ส.ค. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
02-04 ก.ย. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
09-11 ก.ย. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
16-18 ก.ย. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
23-25 ก.ย. 65 12,999 2,000 จอง
จอง
14-16 ต.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง
21-23 ต.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง
28-30 ต.ค. 65 13,999 2,000 จอง
จอง