มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ BTVN081VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก
  • หมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส  บานาฮิลล์
  • เมืองมรดกฮอยอัน  ล่องเรือแม่น้ำหอม
  • วัดหลินอึ๋ง พระราชวังเว้  นั่งสามล้อซิโคล่
  • เมนูพิเศษ Premium Seafood Hotpot Boatget


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 ดานัง • วัดลินห์อึ๋ง • เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 เจดีย์เทียนมู่ • หมู่บ้านกั๊มทาน • ล่องเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • ดานัง HADANA HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 สะพานมังกร • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
08 พ.ค. - 11 พ.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
15 พ.ค. - 18 พ.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
05 มิ.ย. - 08 มิ.ย.65 11,999 3,000 จอง
จอง
26 มิ.ย. - 29 มิ.ย.65 12,999 3,000 จอง
จอง
10 ก.ค. - 13 ก.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
24 ก.ค. - 27 ก.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
07 ส.ค. - 10 ส.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
14 ส.ค. - 17 ส.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
28 ส.ค. - 31 ส.ค.65 10,999 3,000 จอง
จอง
11 ก.ย. - 14 ก.ย.65 12,999 3,000 จอง
จอง
25 ก.ย. - 28 ก.ย.65 12,999 3,000 จอง
จอง
02 ต.ค. - 05 ต.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
16 ต.ค. - 19 ต.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
23 ต.ค. - 26 ต.ค.65 14,999 3,000 จอง
จอง