มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน บินเย็น-กลับเย็น

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,999
รหัสทัวร์ BIDBT-VN19_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • สุสานกษัตริย์ไคดิงห์
  • นั่งเรือกระด้ง
  • สะพานมือสีทอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง เวียดนาม • สะพานมังกร Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 นั่งกระเช้าไฟฟ้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์ • สะพานมือสีทอง • สวนสนุกแฟนตาซี • หมู่บ้านฝรั่งเศส • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ • ร้านไข่มุก • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน Magnolia Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ร้านหินอ่อน • วัดลินห์อึ๋ง • ร้านไม่ไผ่ • ตลาดฮาน • สนามบินดานัง • สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 05 ต.ค. 65 10,999 3,000 จอง
จอง
23 – 26 ต.ค. 65 13,999 3,000 จอง
จอง
02 – 05 พ.ย. 65 12,999 3,000 จอง
จอง
09 – 12 พ.ย. 65 12,999 3,000 จอง
จอง
10 – 13 พ.ย. 65 13,999 3,000 จอง
จอง
17 – 20 พ.ย. 65 13,999 3,000 จอง
จอง
20 – 23 พ.ย. 65 12,999 3,000 จอง
จอง
24 – 27 พ.ย. 65 13,999 3,000 จอง
จอง
27 – 30 พ.ย. 65 12,999 3,000 จอง
จอง
01 – 04 ธ.ค. 65 *วันหยุด* 14,999 3,000 จอง
จอง
04 – 07 ธ.ค. 65 *วันหยุด* 13,999 3,000 จอง
จอง
08 – 11 ธ.ค. 65 *วันรัฐธรรมนูญ* 14,999 3,000 จอง
จอง
10 – 13 ธ.ค. 65 *วันรัฐธรรมนูญ* 14,999 3,000 จอง
จอง
22 – 25 ธ.ค. 65 *คริสต์มาส* 14,999 3,000 จอง
จอง
23 – 26 ธ.ค. 65 *คริสต์มาส* 15,999 3,000 จอง
จอง
24 – 27 ธ.ค. 65 *คริสต์มาส* 15,999 3,000 จอง
จอง
29 ธ.ค. 65 – 01 ม.ค. 66 *วันปีใหม่ไทย* 17,999 3,000 จอง
จอง
30 ธ.ค. 65 – 02 ม.ค. 66 *วันปีใหม่ไทย* 17,999 3,000 จอง
จอง
31 ธ.ค. 65 – 03 ม.ค. 66 *วันปีใหม่ไทย* 17,999 3,000 จอง
จอง