มหัศจรรย์..บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน พัก 5 ดาว 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 15,999
รหัสทัวร์ BTVN96VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม พระราชวังเว้
  • นั่งสามล้อซิโคล่ •  บาน่าฮิลล์   หมู่บ้านกั๊มทาน
  • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน  สะพานมังกร
  • วัดลินห์อึ้ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • เว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ล่องเรือแม่น้ำหอม WHITE LOTUS HUE HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว ของมาตรฐานเวียดนาม
2 เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • บาน่าฮิลล์ Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์
3 บาน่าฮิลล์ • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน • พัก 5 ดาว ANANTARA HOI AN RESORT หรือเทียบเท่าระดับ 5 ดาว
4 สะพานมังกร • วัดลินห์อึ้ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
17 - 20 มิ.ย. 65 15,999 5,500 จอง
จอง
24 - 27 มิ.ย. 65 15,999 5,500 จอง
จอง
01-04 ก.ค.65 15,999 5,500 จอง
จอง
08 - 11 ก.ค.65 15,999 5,500 จอง
จอง
15 - 18 ก.ค.65 16,999 5,500 จอง
จอง
22 - 25 ก.ค. 65 16,999 5,500 จอง
จอง
29 ก.ค.-01ส.ค.65 16,999 5,500 จอง
จอง
05-08 ส.ค.65 16,999 5,500 จอง
จอง
12 - 15 ส.ค. 65 17,999 5,500 จอง
จอง
19 - 22 ส.ค. 65 15,999 5,500 จอง
จอง
26 - 29 ส.ค. 65 16,999 5,500 จอง
จอง
02 - 05 ก.ย. 65 15,999 5,500 จอง
จอง
09 - 12 ก.ย. 65 16,999 5,500 จอง
จอง
23 - 26 ก.ย. 65 16,999 5,500 จอง
จอง
30 ก.ย. - 03 ต.ค. 65 16,999 5,500 จอง
จอง
07 - 10 ต.ค. 65 16,999 5,500 จอง
จอง
14 - 17 ต.ค. 65 17,999 5,500 จอง
จอง
21 - 24 ต.ค. 65 16,999 5,500 จอง
จอง