มหัศจรรย์…บาน่าฮิลล์ สวรรค์แห่งเมืองดานัง

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ BTVN87VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งกระเช้า  ขึ้นสู่บานาฮิลล์
  • ชมเมืองฮอยอัน  เมืองมรดกโลก
  • เล่นรถราง  ชมวิวบานาฮิลล์
  • นั่งเรือกระด้ง  สะพานมังกร


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • หมู่บ้านกั๊มทาน • นั่งเรือกระด้ง • เมืองโบราณฮอยอัน LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
2 บาน่าฮิลล์ • สะพานมังกร • สะพานรัก • ร้านไม้ไผ่ • ดานัง LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว**
3 วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
29 เม.ย. - 01 พ.ค.65 10,999 3,000 จอง
จอง
20 พ.ค. - 22 พ.ค.65 10,999 3,000 จอง
จอง
27 พ.ค. - 29 พ.ค.65 10,999 3,000 จอง
จอง
03 มิ.ย. - 05 มิ.ย.65 12,999 3,000 จอง
จอง
17 มิ.ย. - 19 มิ.ย.65 9,999 3,000 จอง
จอง
08 ก.ค. - 10 ก.ค.65 10,999 3,000 จอง
จอง
15 ก.ค. - 17 ก.ค.65 9,999 3,000 จอง
จอง
29 ก.ค. - 31 ก.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
12 ส.ค. - 14 ส.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
26 ส.ค. - 28 ส.ค.65 11,999 3,000 จอง
จอง
09 ก.ย. - 11 ก.ย.65 11,999 3,000 จอง
จอง
23 ก.ย. - 25 ก.ย.65 11,999 3,000 จอง
จอง
07 ต.ค. - 09 ต.ค.65 11,999 3,000 จอง
จอง
14 ต.ค. - 16 ต.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง
21 ต.ค. - 23 ต.ค.65 12,999 3,000 จอง
จอง