มหัศจรรย์…ดาลัด

ราคาเริ่มต้น ฿ 9,999
รหัสทัวร์ BT-VN24_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • Crazy House 
  • Lumiere Light Garden   
  • นั่ง Roller Coaster
  • น้ำตกดาตันลา
  • ตลาดไนท์บาร์ซ่า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • ดาลัด เวียดนาม • Crazy House • Lumiere Light Garden KINGS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม
2 นั่งกระเช้าไฟฟ้า • วัดตั๊กลัม • นั่ง Roller Coaster • น้ำตกดาตันลา • เจดีย์มังกร • สวนดอกไม้ไฮเดรนเยีย • โบสถ์โดเมนเดมารี • ตลาดไนท์บาร์ซ่า KINGS HOTEL 4* หรือเทียบเท่า ณ เมืองดาลัด มาตรฐานเวียดนาม
3 เช็คอิน Lam Vien Square • ทะเลสาบซวนฮวาง • สนามบินLien Khuong • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
02 – 04 ธ.ค. 65 10,999 จอง
จอง
05 – 07 ธ.ค. 65 10,999 จอง
จอง
07 – 09 ธ.ค. 65 11,999 จอง
จอง
09 – 11 ธ.ค. 65 11,999 จอง
จอง
12 – 14 ธ.ค. 65 10,999 จอง
จอง
14 – 16 ธ.ค. 65 11,999 จอง
จอง
16 – 18 ธ.ค. 65 11,999 จอง
จอง
19 – 21 ธ.ค. 65 10,999 จอง
จอง
21 – 23 ธ.ค. 65 11,999 จอง
จอง
23 – 25 ธ.ค. 65 14,999 จอง
จอง
26 – 28 ธ.ค. 65 14,999 จอง
จอง
28 – 30 ธ.ค. 65 15,999 จอง
จอง
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
02 – 04 ม.ค. 66 10,999 จอง
จอง
04 – 06 ม.ค. 66 10,999 จอง
จอง
09 – 11 ม.ค. 66 10,999 จอง
จอง
11 – 13 ม.ค. 66 10,999 จอง
จอง
13 – 15 ม.ค. 66 11,999 จอง
จอง
16 – 18 ม.ค. 66 10,999 จอง
จอง
18 – 20 ม.ค. 66 13,999 จอง
จอง
20 – 22 ม.ค. 66 14,999 จอง
จอง
23 – 25 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
25 – 27 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
27 – 29 ม.ค. 66 15,999 จอง
จอง
30 ม.ค. – 01 ก.พ. 66 9,999 จอง
จอง
01 – 03 ก.พ. 66 9,999 จอง
จอง
03 – 05 ก.พ. 66 11,999 จอง
จอง
06 – 08 ก.พ. 66 10,999 จอง
จอง
08 – 10 ก.พ. 66 10,999 จอง
จอง
10 – 12 ก.พ. 66 11,999 จอง
จอง
13 – 15 ก.พ. 66 11,999 จอง
จอง
15 – 17 ก.พ. 66 11,999 จอง
จอง
17 – 19 ก.พ. 66 11,999 จอง
จอง
20 – 22 ก.พ. 66 9,999 จอง
จอง
22 – 24 ก.พ. 66 10,999 จอง
จอง
24 – 26 ก.พ. 66 10,999 จอง
จอง
27 ก.พ. – 01 มี.ค. 66 9,999 จอง
จอง
01 – 03 มี.ค. 66 11,999 จอง
จอง
03 – 05 มี.ค. 66 11,999 จอง
จอง
06 – 08 มี.ค. 66 10,999 จอง
จอง
08 – 10 มี.ค. 66 9,999 จอง
จอง
10 – 12 มี.ค. 66 11,999 จอง
จอง
13 – 15 มี.ค. 66 10,999 จอง
จอง
15 – 17 มี.ค. 66 10,999 จอง
จอง
17 – 19 มี.ค. 66 10,999 จอง
จอง
20 – 22 มี.ค. 66 10,999 จอง
จอง
22 – 24 มี.ค. 66 10,999 จอง
จอง