มหัศจรรย์..ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก พักดี 4 ดาว

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-VN42_WE
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก”
  • ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย
  • ชม สะพานแก้วมังกรเมฆ Rong May Glass Bridge
  • ชมน้ำตก Silver Water Fall (น้ำตก ThacBac) น้ำตกสีเงิน
  • โมอาน่า (Moana Sapa Cafe)


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม • หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา SAPA CHARM HOTEL 4*
2 ซาปา • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • Moana Sapa • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ SAPA CHARM HOTEL 4*
3 ฮานอย • จัตุรัสบาดิ่ญ • โบสถ์ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย NESTA HOTEL 4* หรือเทียบเท่า มาตรฐานเวียดนาม
4 ฮานาม • จุดเช็คอินแห่งใหม่ “วัดตามจุ๊ก” • ฮานอย • สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 – 08 ม.ค. 66 18,999 จอง
จอง
12 – 15 ม.ค. 66 19,999 จอง
จอง
13 – 16 ม.ค. 66 19,999 จอง
จอง
26 – 29 ม.ค. 66 21,999 จอง
จอง
02 – 05 ก.พ. 66 19,999 จอง
จอง
03 – 06 ก.พ. 66 19,999 จอง
จอง
10 – 13 ก.พ. 66 19,999 จอง
จอง
24 – 27 ก.พ. 66 19,999 จอง
จอง
02 – 05 มี.ค. 66 20,999 จอง
จอง
10 – 13 มี.ค. 66 19,999 จอง
จอง
17 – 20 มี.ค. 66 19,999 จอง
จอง
24 – 27 มี.ค. 66 19,999 จอง
จอง