มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงก์ ต้อนรับเปิดประเทศ 5 วัน 4 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 16,999
รหัสทัวร์ BTVN46FD
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 5 วัน 4 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
  • ตลาดซาปา     เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
  • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก
  • วัดตามจุ๊ก • ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม MOONVIEW HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
2 ซาปา • น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต • ตลาดซาปา SAPA CHARM HOTEL / BAMBOO SAPA 4* หรือเทียบเท่า
3 ซาปา •เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน •ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก ฮานอย MOONVIEW HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
4 ฮานอย • นิงก์บิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮาลอง • วัดตามจุ๊ก • ตลาดกลางคืนเมืองฮาลอง NEWSTAR HOTEL 3*หรือเทียบเท่า
5 ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง • ถ้ำสวรรค์ • ฮานอย • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
12 - 16 พ.ค. 65 16,999 4,000 จอง
จอง
26 - 30 พ.ค. 65 17,999 4,000 จอง
จอง
02 - 06 มิ.ย. 65 17,999 4,000 จอง
จอง
09 - 13 มิ.ย. 65 17,999 4,000 จอง
จอง
23 - 27 มิ.ย. 65 17,999 4,000 จอง
จอง