มหัศจรรย์..ซาปา ฟานซิปัน วัดตามจุ๊ก แลนด์มาร์คใหม่ ต้อนรับเปิดประเทศ 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 14,999
รหัสทัวร์ BTVN042FD
สายการบิน Air Asia / FD
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต• น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ
  • ตลาดซาปา  เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
  • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก  วัดตามจุ๊ก
  • ทะเลสาบคืนดาบ •  อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 ดอนเมือง กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม Moonview Hotel 3* หรือเทียบเท่า
2 ซาปา • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต• น้ำตกสีเงิน • สะพานแก้วมังกรเมฆ • ตลาดซาปา SAPA CHARM HOTEL / BAMBOO SAPA 4* หรือเทียบเท่า
3 เขาฮามลอง • นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน • ถ่ายรูปชายแดนจีน+เวียดนาม+ลาวไก MOONVIEW HOTEL 3* หรือเทียบเท่า
4 วัดตามจุ๊ก • ทะเลสาบคืนดาบ • อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย • ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
05 - 08 พ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
12 - 15 พ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
19 - 22 พ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
26 - 29 พ.ค. 65 14,999 3,000 จอง
จอง
02 - 05 มิ.ย. 65 15,999 3,000 จอง
จอง
09 - 12 มิ.ย. 65 15,999 3,000 จอง
จอง
16 - 19 มิ.ย. 65 15,999 3,000 จอง
จอง