มกโจว ซาปา ฮานอย – สะพานกระจก & ฟานซิปัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 17,990
รหัสทัวร์ ZGHAN-2205WE
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 4วัน3คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมทะเลสาบคืนดาบ
  • วัดหง็อกเซิน
  • ถนน 36 สาย
  • นั่งกระเช้าไฟฟ้า


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองฮหว่าบิ่ญ – เมืองมกโจว – สะพานกระจก MUONG THANH MOC CHAU HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
2 ไร่ชามกโจว – เมืองฮานอย – ชมทะเลสาบคืนดาบ – วัดหง็อกเซิน – ถนน 36 สาย MOONVIEW HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 เมืองซาปา – นั่งรถราง – นั่งกระเช้าไฟฟ้า – ยอดเขาฟานซิปัน – โมอาน่า ซาปา คาเฟ่ – ทะเลสาบเมืองซาปา – โบสถ์หิน – ตลาดเลิฟมาร์เก็ต SAPA CHARM HOTEL ระดับ 4 ดาวหรือเทียบเท่า
4 เมืองซาปา – เมืองฮานอย – เจดีย์เฉินก๊วก– โบสถ์ใหญ่ฮานอย – สนามบินนอยไบ – สนามบินสุวรรณภูมิ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 – 14 สิงหาคม 2565 18,990 4,000 จอง
จอง
25 – 28 สิงหาคม 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
08 – 11 กันยายน 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
22 – 25 กันยายน 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
20 – 23 ตุลาคม 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
21 – 24 ตุลาคม 2565 18,990 4,000 จอง
จอง
27 – 30 ตุลาคม 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
03 – 06 พฤศจิกายน 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
10 – 13 พฤศจิกายน 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
17 – 20 พฤศจิกายน 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
24 – 27 พฤศจิกายน 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
02 – 05 ธันวาคม 2565 18,990 4,000 จอง
จอง
09 – 12 ธันวาคม 2565 18,990 4,000 จอง
จอง
15 – 18 ธันวาคม 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
22 – 25 ธันวาคม 2565 17,990 4,000 จอง
จอง
24 – 27 ธันวาคม 2565 18,990 4,000 จอง
จอง
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2566 20,990 5,000 จอง
จอง
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2566 20,990 5,000 จอง
จอง
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2566 21,990 5,000 จอง
จอง