ภูเก็ต พังงา เกาะพีพี

ราคาเริ่มต้น ฿ 10,900
รหัสทัวร์ BWDDPKT07
สายการบิน Nok Air / DD
ระยะเวลา 3วัน 2คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เกาะพีพี อ่าวมาหยา
  • ล่องอ่าวพังงา
  • แหลมพรหมเทพ
  • เกาะไผ่
  • ยอดเขานาคเกิด
  • ชมเมืองเก่า
  • เขารัง
  • วัดฉลอง


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพ –พังงา – ล่องอ่าวพังงา - ภูเก็ต
2 ภูเก็ต - ล่องเรือชม เกาะพีพี – อ่าวมาหยา - เกาะไผ่
3 ยอดเขานาคเกิด - ชมเมืองเก่า - เขารัง - วัดฉลอง - กรุงเทพ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
5 – 7 ธ.ค. 63 10,900 1,500 จอง
จอง
25 – 27 ธ.ค. 63 10,900 1,500 จอง
จอง
31ธ.ค–2ม.ค. 64 11,900 2,000 จอง
จอง