ฟุกุโอกะ เบปปุ

ราคาเริ่มต้น ฿ 39,999
รหัสทัวร์ KAFKJP150511
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 5วัน3คืน
ประเทศ ญี่ปุ่น

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ปราสาทคุมาโมโต้
  • ศูนย์ช็อปปิ้งเมืองเก่า
  • Huis Ten Bosch
  • อาริตะ


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
2 ฟุกุโอะกะ-สะพานแขวนโคโคโนเอะ-หมู่บ้านยูฟุอิน-เบปปุ BEPPU SUGINOI HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
3 ทาคาชิโฮ-คุมาโมโต้-ปราสาทคุมาโมโต้-ศูนย์ช็อปปิ้งเมืองเก่า NIKKO HUIS TEN BOSCH HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
4 Huis Ten Bosch-อาริตะ-ฟุกุโอะกะ BEST WESTERN TENJIN HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า
5 ฟุกุโอะกะ-สนามบินนานาชาติฟุกุโอะกะ-กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
19 – 23 กรกฎาคม 65 45,999 จอง
จอง
26 – 30 กรกฎาคม 65 45,999 จอง
จอง
09 – 13 สิงหาคม 65 45,999 จอง
จอง
23 – 27 สิงหาคม 65 45,999 จอง
จอง
13 – 17 กันยายน 65 39,999 จอง
จอง
27 กันยายน – 01 ตุลาคม 65 39,999 จอง
จอง
11 – 15 ตุลาคม 65 45,999 จอง
จอง
18 – 22 ตุลาคม 65 45,999 จอง
จอง
25 – 29 ตุลาคม 65 45,999 จอง
จอง