บินเหมาลำ ฮานอย ฮาลอง หมกโจว สะพานกระจกที่ใหญ่ที่สุด 2022 4 วัน 3 คืน

ราคาเริ่มต้น ฿ 18,999
รหัสทัวร์ BT-VN987_VZ
สายการบิน Vietjet Air / VJ, VZ
ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
ประเทศ เวียดนาม

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • ชมถ้ำสวรรค์ชมหินงอกหินย้อยมากมายล้วน
  • ล่องเรือ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ
  • ล่องเรือชม วัดตามจุ๊ก (Tam Chuc) ปูชนียสถานแห่งใหม่ที่น่าสนใจของเวียดนาม
  • สะพานกระจก (Bach Long Glass Bridge) ที่มีขนาดยาวที่สุดในโลก


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินนอยไบ • ฮาลอง • ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง ถ้ำสวรรค์ • NIGHT MAKET ฮาลอง CITY BAY HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
2 ฮาลอง • นิงบิงห์ • ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก • ฮานาม • วัดตามจุ๊ก • ฮานอย MOONVIEW HOTEL 3* หรือเทียบเท่ามาตรฐานเวียดนาม
3 ฮานอย • เมืองหมกโจว • สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก • ไร่ชาหมกโจว MUONG THANH MOC CHAU HOTEL 4* หรือเทียบเท่า
4 หมกโจว • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • สะพานแสงอาทิตย์ • วัดหง๊อกเซิน • กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13-16 ต.ค. 65 18,999 4,000 จอง
จอง
20-23 ต.ค. 65 18,999 4,000 จอง
จอง