น่าน เสมอดาว ปีใหม่

ราคาเริ่มต้น ฿ 11,790
รหัสทัวร์ CT05
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • นั่งรถรางชมเมือง
  • วัดภูมินทร์
  • พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ
  • พระธาตุแช่แห้ง
  • เดอะวิว @ กิ่วลม
  • บ่อเกลือ
  • จุดชมวิว 1715
  • ดอยภูคา
  • อุทยานศรีน่าน
  • ดอยเสมอดาว


กระซิบรัก..เสมอดาว น่านไง

3 วัน 2 คืน

วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 วัดภูมินทร์ – นั่งรถรางชมเมือง – วัดช้างค้ำ – พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ – พระธาตุแช่แห้ง ศศิดารา รีสอร์ท
2 เดอะวิว @ กิ่วลม – บ่อเกลือ – จุดชมวิว 1715 – ดอยภูคา - วัดภูเก็ต - ร้านกาแฟไทลื้อ - วัดศรีมงคล ศศิดารา รีสอร์ท
3 อุทยานศรีน่าน – ดอยเสมอดาว – พระธาตุเขาน้อย - สนามบินน่าน - กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
11 - 13 ธันวาคม 2563 12,590 จอง
จอง
30 ธันวาคม – 1 มกราคม 64 13,990 จอง
จอง
1 มกราคม – 3 มกราคม 64 12,990 จอง
จอง