น่าน ปัว บ่อเกลือ สะปัน

ราคาเริ่มต้น ฿ 8,999
รหัสทัวร์ ZNAN03
สายการบิน Thai Smile / WE
ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
ประเทศ ไทย

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

  • เดอะวิว @ กิ่วม่วง
  • บ่อเกลือสินเธาว์
  • บ้านสะปัน
  • วัดภูเก็ต
  • กาแฟ เฮือนฮังต่อ
  • พระธาตุแซ่แห้ง
  • ซุ้มต้นลีลาวดี
  • วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร
  • วัดภูมินทร์
  • วัดพระธาตุเขาน้อย


วันที่กำหนดการอาหารโรงแรม
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินน่าน – จังหวัดน่าน – เดอะวิว@กิ่วม่วง – ถนนหมายเลข 3 – บ่อเกลือสินเธาว์ – บ้านสะปัน – จุดชมวิว 1715 – วัดภูเก็ต ฮัก ปัว โฮเทล หรือเทียบเท่า
2 กาแฟ บ้านไทลื้อ – วัดศรีมงคล (วัดก๋ง) – คาเฟ่ เฮือนฮังต่อ – พระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง – วัดศรีพันตัน – ซุ้มต้นลีลาวดีหรือต้นลั่นทม – วัดมิ่งเมือง – วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร – วัดภูมินทร์ – ถนนคนเดินเมืองน่าน น้ำทองน่าน หรือเทียบเท่า
3 วัดพระธาตุเขาน้อย – สนามบินน่าน – สนามบินสุววรณภูมิ – กรุงเทพฯ

กำหนดวันเดินทางผู้ใหญ่พักเดี่ยวเด็กเตียงเสริมทารกจองเลย
13 – 15 พฤศจิกายน 63 9,999 จอง
จอง
20 – 22 พฤศจิกายน 63 11,999 จอง
จอง
27 – 29 พฤศจิกายน 63 11,999 จอง
จอง
4 - 6 ธันวาคม 63 11,999 จอง
จอง
11 – 13 ธันวาคม 63 11,999 จอง
จอง
16 – 18 ธันวาคม 63 8,999 จอง
จอง
18 – 20 ธันวาคม 63 9,999 จอง
จอง
25 – 27 ธันวาคม 63 11,999 จอง
จอง
1 – 3 มกราคม 64 วันปีใหม่ 12,999 จอง
จอง
8 – 10 มกราคม 64 9,999 จอง
จอง
15 – 17 มกราคม 64 9,999 จอง
จอง
20 – 22 มกราคม 64 8,999 จอง
จอง
22 – 24 มกราคม 64 9,999 จอง
จอง
29 – 31 มกราคม 64 9,999 จอง
จอง
5 – 7 กุมภาพันธ์ 64 9,999 จอง
จอง
12 – 14 กุมภาพันธ์ 64 11,999 จอง
จอง
17 – 19 กุมภาพันธ์ 64 8,999 จอง
จอง
19 – 21 กุมภาพันธ์ 64 9,999 จอง
จอง
26 – 28 กุมภาพันธ์ 64 11,999 จอง
จอง
5 – 7 มีนาคม 64 9,999 จอง
จอง
12 – 14 มีนาคม 64 9,999 จอง
จอง
19 – 21 มีนาคม 64 9,999 จอง
จอง
24 – 26 มีนาคม 64 8,999 จอง
จอง